Apokalypsa a pravda o roku 2012

poutnik36 , 07.12.2011 20:47
,,Shromáždili ty krále na místo zvané hebrejsky Harmagedon. Sedmý anděl vylil svou nádobu do ovzduší a z chrámu od trůnu zazněl mocný hlas: ,Stalo se!'" (Zj 16, 16-17) Výraz Armagedon, který se pojí s vizí konce světa, má počátek v Bibli. Objevuje se – někdy v podobě Harmagedon či Har-Magedon – v knize zjevení Janovo jako název místa, na němž má dojít k rozhodující bitvě mezi vojskem všemohoucího Boha vedeným jeho synem Ježíšem Kristem a mezi vojskem satana s jeho démony a neposlušným bezbožným lidstvem. Během dlouholetého působení křesťanské tradice se však slovo armagedon začalo používat v širším smyslu – jako označení konce světa nebo přinejmenším zánik lidské civilizace. Kniha Zjevení – globální oteplování Autor knihy, nad jehož totožností si historikové dodnes lámou hlavu (není jisté, zda se jedná o Jana Evangelistu nebo jiného nositele tohoto jména), líčí konec světa pomocí dlouhé řady působivých výjevů. Patří sem obrazy čtyř apokalyptických jezdců, božích ran a živelných pohrom, neobvyklých astronomických úkazů i příšer vynořujících se ze samotného pekla. Tyto výjevy byly po dlouhá staletí inspirací umělců, jak dokládají například i reprodukce obrazů jako Čtyři jezdci z Apokalypsy či Vylití sedmé nádoby hněvu, zjevení Janovo. Přestože motiv armagedonu či apokalypsy patří stále mezi základní prvky judaisticko-křesťanské tradice, v učení křesťanských církví (zvláště katolické) byl vytlačen kamsi na okraj. Dnešní křesťané se neobávají apokalyptických jezdců ani posledního soudu a na bohoslužbách se o těchto událostech ovykle nic nedozvíme. Paradoxně se však zdá, že čím méně se o těchto tématech mluví v rámci katechismu, tím častěji po nich sahají tvůrci popkultury. Ty nejpůsobivější vize armagedonu totiž najdeme především v současné kinematografii. Kdybychom rozdělili filmy s apokalyptickou tematikou podle toho, jaká příčina v nich konec světa způsobila, zjistili bychom, že nejvíce je takových, v nichž o vyhlazení lidstva usilují mimozemšťané nebo vyslanci pekla (jako příklad uveďme Válku světů nebo snímek Hellboy 2: Zlatá armáda). Další událostí, jež se v představách filmových tvůrců stává příčinou zániku lidské civilizace, je jaderná válka. Apokalypsa v této podobě je zajímavá tím, že nepřichází zvenčí, ale je způsobena člověkem a jeho lehkomyslný zacházením se smrtonosnými zbraněmi (např. film Dr. Divnovláska aneb Jak jsem se naučil nedělat si starosti a mít rád bombu). Své nezastupitelné místo má v apokalyptickém filmu táké globální oteplování – jak dokazuje snímek Den poté. Další vize apokalypsy ve filmu může být kolize Země s jiným vesmírným tělesem. Je zajímavé, že v porovnání s ostatními typy katastrofických filmů se takovéto snímky objevují na filmovém plátně poněkud zřídka (Armageddon, Drtivý dopad). Že by se filmaři vyhýbali dánému tématu z toho důvodu, že katastrofa zaviněná vesmírným tělesem je – alespoň z vědeckého hlediska – mnohem pravděpodobnější než to, že nás začnou ohrožovat draci a pekelné příšery? Ano, možná to je ten důvod. Tato pravděpodobnost totiž vyvolá v člověku daleko větší obavy než obrazy z bibliské knihy Zjevení. Rok 2012 Stále častěji se v poslední době setkáváme s předpovědí, že 21. prosince 2012 nás potká něco nemilého. Nemá to však být událost toho druhu, že že člověk v předvánočním zmatku zapomene rukavice v tramvaji nebo si nechá ujet vlak. Tyto všední nepříjemnosti nezajímají veřejnost zdaleka tolik, jako představa, že tři dni před Štědrým dnem nastane konec světa. Pro všechny milovníky konspiračních teorií podílející se na šíření doměnky, že zánik lidské civilizace nadejde právě na sklonku roku 2012, mám však nepříjemnou zprávu – konec světa se v tento den nekoná, či spíše, nemáme žádný důvod jej právě v tento den očekávat. Klamné předpovědi mají souvislost s jednou skutečností, kterou nelze popřít. 21. prosince 2012 je posledním dnem tzv. Dlouhého počtu – základního cyklu kalendáře stárých Mayů. Neznamená to nic zvláštního, ale lidé toužíci po vzrušení připomínají v této souvislosti i mayské proroctví, že až dlouhý počet skončí, stane se něco zlého. A tak se postupně rodí a udržuje mýtus, že konec světa nastane právě v tento den. Ve skutečnosti však nic nebrání tomu, aby posledním dni starého dlouhého počtu nastoupil den nového dlouhého počtu, podobně jako se to v našem kalendáři děje každý rok v noci z 31. prosince na 1. ledna. Stačí tedy malá změna prespektivy, a představa konce světa mizí kdesi za horizontem našich životů. Můžeme se samozřejmě setkat i s nejrůznějšími scénáři, podle nichž by očekávaná apokalypsa měla proběhnout. Její příčinou by se mohla stát obrovská erupce na Slunci, srážka s planetou X, náhlé přepólování Země, stejně jako dopad velkého meteoritu na povrch naší planety. Neexistují však žádné vědecké důkazy o tom, že by se takové události měli stát právě v roce 2012. sluneční erupce pozorují astronomové po dlouhá staletí a ještě nikdy se nesetkali s takovou, která by mohla ohrozit život na Zemi. Žádná planeta X zatím objevena nebyla. Změna magnetického pole Země (nebo jejích magnetických pólů) nemůže proběhnout za jeden den. A pokud jde o objekty, které se v roce 2012 mohou přiblížit k povrchu naší planety, ty jsou pečlivě sledovány a podle všech ukazatelů by se žádný z nich neměl ocitnout na kolizní dráze se Zemí. Nezbývá tedy, než smířit se s tím, že 21. prosince 2012 se stane obyčejným pátkem, jehož odpoledne stráví většina z nás předvánočními nákupy. Nakonec mám zde několik dalších článků, které v podstatě rozebírají do podrobna to, co jse zde napsal (pozn. nefungují v nich přiložená videa, ale autor článku je velice dobře popisuje a zároveň vysvětluje, to co by v nich mělo být): http://www.astro.cz/clanek/4210 ; http://www.astro.cz/clanek/4215 ; http://www.astro.cz/clanek/4220 Napište svůj nazor. (časopis KOSMOS č. 26)
 
 
 

KOMENTÁŘE

  Pro přidání komentáře je nutné být registrován a přihlášen.
   
  9

  Streets of Rage 4

  8

  Resident Evil 3

  8

  Trials of Mana

  7

  Ion Fury

  5

  Resident Evil Resistance

  6

  Bleeding Edge