Horizon: Zero Dawn - Vysvětlení příběhu

N0isy , 08.02.2020 21:47

V otevřeném světě Horizon: Zero Dawn se toho děje hodně a to hlavně díky postavám, které ho obývají. Jedná se o hlavní tahouny tohoto světa a budete s nimi často komunikovat a doprovázeni, při cestování různými oblastmi a návštěvami u různých kmenů, které v lidstvu zbyly. Každý z nich má své vlastní motivy a touhy, které se spojují do jednoho většího celku a děje a proto je potřeba je znát.

Důležité postavy

Aloy - Hlavní protagonistka a osoba, kterou budete ovládat během hraní. Původně vyhnanec kmene Nora z neznámých důvodů, ocitne se uprostřed války poté, co se prokázala svému lidu a byla svědkem masakru.

Rost - Další vyvržený Nora, Rost je otcovskou postavou v životě Aloy a též muž, který ji vytrénoval jako lovkyni.

Teersa - Jedna z vyšších matriarch kmene Nora, a jedna z mála, která ukazuje Aloy dobrotu. Věří, že Aloy má nějaký větší účel.

Avad - Avad je slunečný král Carja po zabití svého otce, který masakroval ostatní kmeny. Bojuje za mír a jednotu po šílenství svého otce. Můžeme ho nalézt v Meridianu a stane se významným spojencem v průběhu hry.

Erend - Válečník Oseram, slouží jako jeden z vyslanců království Carja a je přítomen v den Aloyiny zkoušky. Je přívržencem sjednocení kmenů.

Olin - Olin je také členem kmene Oseram a Erendův přítel. Ukáže se, že má co skrývat, když si Aloy všimne, že má stejné zařízení jako ona.

Helis - Helis byl vrcholným gladiátorem v Meridianu, dokud byl šílený král, Avadův otec, u moci. Nyní je vůdcem Shadow Carja a je jedním z hlavních antagonistů.

Sylens - Tajemný muž, který vám pomáhá, i když má zřejmě i jiné motivy.

HADES GAIA - Dvě klíčové entity, které jsou pojmenovány podle bohů. Hades, bůh podsvětí a Gaia, bohyně Země.

Zasazení

Horizon: Zero Dawn se odehrává na Zemi, ačkoli uplynulo několik stovek let a je nerozeznatelný k světu, v němž žijeme dnes. Příroda si vzala zpět svou půdu, rostliny rostou skrze obrovská high-techová města a lidstvo je vytlačováno do jeskyní, hor a dalších dalekých oblastí země. Na zemi, kde najdete lišky, krůty a další volně žijící zvířata, jsou též roboti, kteří se zdají být mechanickými zvířaty. Vypadají jako jeleni, berani, dinosauři a další, toulající se po přírodě a žijí jako skutečná zvířata.

Loví, pasou se a zírají, ale nikdo neví proč, což je hlavní tajemství Horizon: Zero Dawn. Ve světě je několik kmenů, které žijí jako jsme kdysi žili my. Někteří loví, někteří se zaměřují na náboženství, jiní staví novou, rozšiřující se civilizaci. Jednu věc ale mají společnou. Každý ví o staré generaci, která existovala před "zhroucením" a vzniku světa s mechanickými bytostmi, ale není jasné, co toto způsobilo, že všechno dopadlo tak, jak dopadlo.

Kmeny

Kmeny, které ve hře hrají důležitou roli a s kterými se hráč setká, jsou následující:

Nora - Kmen, jehož součástí je Aloy. Typický rodilý kmen, spoléhají se na zvířata kolem nich pro oblečení a výživu a respektují přírodu. Jsou vyškoleni k lovu robotů kvůli obraně a zdrojům, ale snaží se zůstat při sobě a nepouštět se do zbytečných konfliktů. Zabíjejí všechny nezvané hosty ve své zemi.

Banuk - Kmen, který uctívá stroje. Jsou to mírumilovní lidé, kteří chtějí robotům porozumět prostřednictvím pozorování a uctívání. Budou samozřejmě bojovat, pokud budou muset, ale otevřou svou náruč i cizím lidem.

Oseram - Bojovníci a kovodělníci. Jsou spojenci s Carjou a Erend je Oseram, s kterým budete z tohoto kmene mluvit nejvíce. Jsou to silní lidé a byli by i nejsilnější v zemi, pokud by neexistovala Carja.

Carja - Tzv. "Sluneční lidé". Ze všech kmenů v Horizon nejvyspělejší. Budují města a paláce, jsou řízeni monarchií, kterou vysvětil bůh (slunce) a v jednom okamžiku byli i velmi krutí. Dnešní král, Avad, zabil svého otce, který utlačoval a zabíjel ostatní kmeny. Nyní hledá mír a jednotu, což způsobilo vývoj nového kmene a jednoho z největších antagonistů, proti němuž budeme muset čelit.

Shadow Carja - Kmen, který se zrodil po pádu šíleného panování Avadova otce. V čele s Helisem, což byl gladiátor a šampión, který by zabíjel otroky pro zábavu, uctívají spíše zatmění než slunce a snažili se přinést temnotu na Meridian a na slunečného krále. Je to právě Shadow Carja, kteří vězní roboty a přetvářejí je v násilné chodící mašiny, ačkoliv to, jak to dělají, je trochu komplikované.

Část první: Začátek

Na začátku Horizon: Zero Dawn, se ocitnete pod kontrolou mladé dívky jménem Aloy. Je to vyvrženec, i když se neví proč, v tomto okamžiku. Všechno, co víte, je, že vyšší matriarchy kmene Nora ji předali Rostovi, dalšímu vyvrženému, aby se o ni postaral. Jak Aloy stárne, můžeme vidět a cítit odpor, který trpí od členů kmene Nora, když se na ni dívají znechuceně a sprostě o ní mluví.

Vše je ale o několik hodin později vysvětleno. Ukazuje se, že se ji vyhýbají, protože je "bez matky". Matky jsou v jejich kultuře velmi důležité, takže být dítětem bez ní je něco nepřirozeného a tabu. A není to tak, že by její matka zemřela nebo něco takového, nikdo ji nikdy neviděl. Aloy byla nalezena plačící a sama v místnosti, kam měli přístup jen matriarchy. Tehdy se mnozí z vůdců rozhodli učinit mladou dívku vyvrženou při narození a nepožehnat ji. Jedna z matriarch, však považovala objev dívky za požehnání a to byla Teersa. Vždycky k mladé dívce projevovala lásku a náklonnost. Byla dokonce laskavá i k Rostovi, s nimž je nezákonné mluvit. Je to také ona, která dovolí Aloy vstoupit do tzv. Provingu, test, jak znovu vstoupit do kmene Nora a vrátit se na jeho dobrou stranu. Teersa věří, že Aloy byla poslána z nějakého důvodu a že její osud je pomáhat lidem na planetě.

Když vyroste, nakonec se ocitne v malé jeskyni po úprku od šikanů z kmene Nora. Právě zde se poprvé setkáme s technologickým světem mimo robotů. Aloy zde také objeví Focus, zařízení, které používá pro skenování svého okolí a poznávání světa kolem ní. Pomáhá ji s tréninkem a poskytuje jí výhodu, když se učí, jak používat informace, které jí Focus zobrazuje.

Časem se z ní stane dospělá žena a je připravena se zúčastnit Provingu.

Část druhá: Proving

Proving je šance Aloy stát se součástí kmene Nora poté, co byla od narození vyvržena. Proving je náročná výzva, která vyžaduje, abyste dokázali, že můžete lovit a zdolat zákeřný terén s lehkostí. Zatímco každému, kdo dokončí tuto smrtící výzvu, je automaticky povoleno stát se tzv. Odvážným (pravým členem kmene), vítězství přináší vítězi prestiž, což Aloy doufá, že získá, aby získala uznání a hlavně se mohla zeptat matriarch, kdo vlastně je její matka.

Po vstupu do Provingu je uvítána Teersou a představena s několika dalšími klíčovými postavami. Dvě nejdůležitější jsou Erend a Olin. Erend je válečník Oseram, zatímco Olin je vyžírka, který hledá starověké zříceniny pro artefakty. Při sledování obřadu, který odstartuje Proving, Aloyin Focus snímá signál, jehož zdroj se ukáže být Focus, který má Olin na sobě. Hned je jasné, že je podezřelý, jelikož tento druh technologie není běžný. Při rozhovoru má Aloy pocit, že tu něco nehraje. Není jasné, proč, ale zdá se, že se vás aktivně vyhýbá. Poté, co k němu promluvíte, je čas si odpočinout a soustředit se na vítězství v Provingu. Aloy nakonec zvítězí, ale radost z vítězství není dlouhá, protože Proving je také jedním z hlavních obratů v příběhu. Jakmile Aloy vyhraje, obec je obětí útoku. Všichni ostatní soutěžící, včetně dětí, které se dívali z dálky, jsou brutálně zavražděni skupinou vrahů. Aloy se během boje drží velmi dobře a zjišťuje, že mají také své Focusy. Zdá se jí divné, že předtím žádný jiný neviděla, ale teď najednou hned několik. Pokračuje v boji a snaží se odvrátit nepřátele, dokud se k ní nedostane velký svalovec, který ji popadne za krk a chce ji zabít. Když ji začne rýt dýkou do krku, objeví Rosta, který se vzdává svého života, aby zachránil ten její.

Po svrhnutí Rosta na zem, tajemný kmen umístí bombu na horu, kde právě proběhla bitva, a předtím, než vybuchne, Rost se plazí a tlačí Aloy z útesu, aby jí nedostala exploze. Dostává se do bezvědomí a později se probouzí na místě, které nepoznává.

Část třetí: Seeker

Po útoku na vesnici a smrti Rosta se Aloy ocitne uvnitř hory, kde se nachází vesnice Nora. Je tam s Teersou a ostatními vyššími matriarchy. Poté, co bylo řečeno, že mnoho lidí zemřelo a že vrazi jsou na útěku, Aloy stále má spoustu otázek. Vzpomněla si na to, že nepřátelé též měli Focus a že se jí podařilo vzít jeden z nich. Poté, co ji oskenuje svým zaměřením, zjistí dvě věci. První je to, že se zaměřují na ženu, která vypadá téměř stejně jako ona (mohla by to být matka, kterou nikdo nikdy neviděl?) A druhá, že ji dokázali najít přes Olinův Focus.

Než se Aloy vydá najít Olina, Teersa ji chce něco ukázat, místo, kde byla nalezena. Ukázalo se, že byla nalezena v hoře před velkými ocelovými dveřmi. Jedná se o druh bunkru, do něhož nikdo nemohl vstoupit, a věřili, že přišla zevnitř, a proto ji ostatní matriarchy tak nenávidí. Nora jsou proti všemu, co má něco společného s roboty a odkud pocházejí, a vstup na takové místo je přísně zakázáno, takže si můžete představit, jak se cítí, když si myslí, že se tam Aloy narodila a co to pro kmen znamená. Teersa věří, že Aloy může dveře otevřít, a když se o to pokusí, je skenována biometrickým skenerem ve dveřích. Ukáže se, že má téměř identické DNA s ženou, která vypadá jako ona a kterou jsem před chvílí zmínil. Také to dokazuje, že tato žena je spojena s těmito dveřmi a měla by přístup, bohužel se vyskytla závada.

Dostane přístup pouze tehdy, dokáže-li odstranit zkázu na světě.

Aloy sdílí s Teersou vše, co zatím ví, a matriarcha rozhodne dát Aloy požehnání Seekera. Seeker má právo jít naprosto kamkoliv, dokonce i do zakázaných zemí, aby sloužil většímu účelu. Vědí, že stroje, které byly nepřátelské, jsou součástí problému a že vrazi v tom hrají svou roli. Aloy je svěřen úkol hledat pravdu a zbavit se této korupce. Cesta nebude snadná a bude vyžadovat, aby Aloy poprvé opustila bezpečnost hory. Vzhledem k tomu, že je Olin zapojen, rozhodne se vycestovat do Meridianu, město Carja, aby mluvila s Erendem, který ji snad dá informace ohledně tohoto tajemného muže.

Část čtvrtá: Meridian a Olin

Meridian je velice odlišný od vesnice Nora. Je to obrovské království postavené z kamene a kovu a lidé uvnitř zdobí jemné hedvábí a šperky. Řídí je Avad, slunečný král. Erend, Oseram, kterého jsme potkali před Provingem, byl vyslanec z Meridianu, který pomohl ukázat, že Carja se změnili a pracují společně s jinými kmeny. Po letech otroctví a masakru, Avad se snaží vymýtit všechny špatnosti, které jeho otec udělal. Převzal moc a město s pomocí Oseramu a nyní žije v městských hradech několik kmenů. To je jak požehnání, tak příčina nepřátelství, které vedou k zavraždění lidí Nora a dalších. K tomu se dostaneme později.

Po příjezdu nemůže Erend uvěřit obviněním proti Olinovi, ale dovolí vám prohledat jeho domov. Pak zjistíme, že Olin ve skutečnosti pracuje s vrahy, které jsme ještě neidentifikovali, ale také zjistíme, proč, jaký měl motiv. Svalovec, který Aloy téměř zabil, nutí a vydírá Olina, aby to udělal, poté, co vzal jeho rodinu do zajetí. Pokud Olin neudělá to co říká, pak budou zabiti. Přesto Olinovy činy vedly k smrti mnoha lidí a musí být předveden před soud. Po zjištění celé pravdy, co se událo na Provingu, vám Erend začne vyprávět o některých místech, kde Olin rád kope a kam byste se měli podívat.

Po nalezení Olina zjistíme, že není sám. Aloy je svědkem oživení tzv. Corruptora, jeden z robotů jehož úkol je přeměnit další roboty na zabijáckou zvěř. Tito lidé roboty ovládají a používají je jako zbraně, i když jejich metody jsou stále záhadou. Se všemi těmito roboty a skupinou nepřátel, kteří též mají každý Focus, se Aloy k Olinovi těžko dostane. Naštěstí k vám začne hovořit cizí osoba prostřednictvím vašeho Focusu. Vypne Focusy všech nepřátel, abyste mohli všechny porazit (včetně Corruptora) a s Olinem si promluvit.

Olin se ani neobtěžuje prosit o milost, protože ví, co udělal, ale sdílí to, co zná. Skupina vrahů je Shadow Carja, kteří si také říkají Eclipse, nový kmen, který vznikl po porážce šíleného krále Meridiana (otce Avada). Uctívají Zatmění, které považují za konec lidstva, a věří, že to jsou stroje, které jim pomohou zneškodnit nejen Carju, ale všechny na Zemi. Jejich vůdcem je Helis, muž, který Aloy téměř zabil a může za smrt Rosta. Samozřejmě, Olin s tím nesouhlasí, ale jeho ruce jsou vázány strachem ze své rodiny v zajetí. Ukázalo se, že byl na Aloy hrubý, protože chtěl Aloy varovat, ale byl sledován přes jeho Focus, který sloužil jako vodítko. Jak rozhovor s Olinem pokračuje, řekne vám o další bytosti, dalším "bohu", kterého Eclipse uctívá. Jmenuje se Hades, a i když ho vlastně nikdy neviděl, slyšel jeho hlas. Mluvil jen jednou, a to když Olin poprvé spozoroval Aloy. Má děsivý, zlý hlas a Olin Aloy varuje, aby se s ním nesetkala.

Dozvíte se ještě jednu věc od Olina a je to o ženě, kterou jste viděli ve Focusu, která vypadá jako Aloy. Její osoba byla viděna i na jiném místě, Maker`s End, a chce-li se dozvědět více, měla by tam jít.

Část pátá: Elisabet Sobeck

Po všem tom tancování kolem se začne v Horizon: Zero Dawn konečně příběh více otevírat ohledně robotů a má to spojitosti s tou záhadnou ženou, která vypadá stejně jako Aloy. Na cestě do Maker`s End dostaneme další volání od tajemného muže, který vám pomohl, když byl Olin uvězněn. Řekne vám, že jméno ženy je Elisabet Sobeck, ale nic víc. Jen potvrzuje, že to, co hledáte, najdete na konci Maker`s End. Problém je v tom, že po dosažení této lokality, zjistíme, že je obklopen kmenem Shadow Carja. Aloy se tedy musí s nimi utkat.

Když se konečně dostaneme dovnitř budovy, věci se stávají velmi zajímavými. Nejprve zjistíme, že Eclipse pracuje na vykopání tzv. Deathbringera, což je velký robot, který je schopen přinášet nic než smrt. Když je Aloy zastaví, odstraní další jeden z jejich Fokusů a při jeho zkoumání poprvé uslyší Hadesův hlas. Říká "Entita Žije", pak pokračuje v opakování "Nepřípustné", dokud zařízení nevybuchne v rukou Aloy. Hlas a použitá slova vám říkají, že to není člověk, ale stroj nebo program.

Stále ještě není zcela jasné, kdo nebo co je Hades, ale přinejmenším je známo, že je to součást hrozby strojů a nikoli živá věc.

Přesto to není jediná věc, kterou se zde dozvíme. Pan Faro je ředitelem společnosti Faro Automated Solutions (FAS) a zodpovídá za dvě věci, které vidíme poměrně často při hraní hry. Focus a roboty, které společnost popisuje jako "udržování míru". Dokonce zjistíme pravé jméno Corruptora, které nepřátelé používají k tomu, aby obrátili roboty na temnou stranu, nazývá se ACA3 Scarab a byl navržen tak, aby přetvořil roboty na bojišti pro ty, kteří chtěli použít tyto stroje pro válku.

Bohužel se v robotech začala vyskytovat zvláštní chyba (glitch). Získaly schopnost konzumovat biomasu a tu používaly k replikaci. To je důvod, proč vidíme tolik robotů všude kolem (těch zlých, Corruptorů, Deathbringerů). Není jasné, proč jim byla dána tímto způsobem možnost konzumovat biomasu. Je možné, že to bylo zpočátku zamýšleno jako způsob, jak roboty nabíjet, ale skutečnost, že ji začnou používat k replikaci, je něco, co mohli předpokládat.

Ještě horší je, že glitch, který to celé začal, je nutil spotřebovávat a těžit biomasu tak vysokou rychlostí, že bylo vypočítáno, že ji Země bude zbavena jen za pouhých 15 měsíců, a to vše kvůli robotům vytvořeným FAS. Sobeck věděla, že musí být vytvořeno protiopatření, aby zachránila lidstvo, a tak se dostala k práci vedle armády.

Část šestá: Project Zero Dawn

Právě Zero Dawn bylo to protiopatření vytvořené Elisabet Sobeck v roce 2064, který je velice daleko před událostmi, které se konají v Horizon: Zero Dawn. Jednalo se o způsob, jak roboty vypnout a vrátit svět lidem, kteří je vytvořili. Díky tomu se současná generace lidí domnívá, že lidstvo předtím nad roboty triumfovalo a proč nyní koexistují. Pomalu, ale jistě, lidstvo opět stoupá na vrchol. Naneštěstí někteří lidé začali roboty opět využívat jako zbraně a tím opakují chyby minulé generace.

Během toho, kdy se Aloy dozví o Zero Dawn, tajemný člověk, s nímž jsme mluvili prostřednictvím Focusu, se odhaluje jako Sylens. Informuje vás o tom, že kdysi byl členem jiného kmene, ale začal se věnovat poznání o světě a strojích, které ho obývají, a také věří, že Sobeck by mohla být ještě naživu, buď kryogenně zmrazená nebo jinou metodou. Naštěstí říká, že vám pomůže ji najít. Poslední známá poloha, do které směřovala, bylo americké velitelství robotů s nynějším názvem Grave-Hoard. Aby našla Elisabet, Aloy se tam musí vydat a odhalit, jak ještě jednou spustit a využít Zero Dawn.

Část sedmá: Pravda ohledně Zero Dawn a lidstva

Mnoho lidí věřilo, že Zero Dawn je zbraň, která má zničit roboty a zachránit lidskou rasu. S cílem získat čas na rozvíjení protiopatření a zmírnění obav civilistů dostali všichni zbraň a byli přijati do Operace: Trvalé vítězství. Měly zabíjet roboty, aby zpomalily jejich replikaci, protože se neustále rozmnožovaly. Umožnily by tím dokončení Zero Dawn a zachránit svět. Nicméně, Zero Dawn nebyla vůbec žádná zbraň.

Glitch, který převzal kontrolu nad roboty, nebylo možné za jeden život prolomit. Trvalo by to 50 let, než bychom mohli rozlousknout jen jeden kus kódu a jak bylo zmíněno dříve, lidská rasa měla jen asi 15 měsíců. Takže místo zastavení robotové hrozby, by Zero Dawn místo toho poskytl způsob, jak přivést lidstvo zpět do popředí terraformujícím systémem, který také řídil repopulaci země. Tento program byl nazván GAIA z řecké mytologie. Také známá jako Matka Země, díky ní se nakonec objevily Titáni, následováni bohy a nakonec lidskostí, takže se jednalo o vhodný název pro tento systém, který by tvořil život.

Program GAIA by nejprve terraformoval svět, který stroje spotřebovali. Začal by budováním zařízení (vaultů), ze kterých by mohla rozšiřovat vlastní stroje potřebné k obnově lidstva. To jsou podzemní vaulty, na které ve hře narazíme, a místo, kde byla Aloy poprvé nalezena. Měla také různé další programy, také s názvy inspirovanými řeckou mytologií, které by pomohly dosáhnout cíle. Někteří by vyčistily vzduch, jiní vodu a někteří by jen stavěly a budovaly. Jedním ze zařízení vyvinutého v rámci projektu Zero Dawn vedle GAIA byl Apollo, bůh mnoha věcí, avšak v tomto případě to byl odkaz na to, že je Bůh vědění. Získal by všechny lidské poznatky a vědomosti získané až do tohoto okamžiku, zachovalo je a současně by je rozšiřovalo pro další generaci lidstva.

Ta další generace, mimochodem, by se nenarodila, protože Zero Dawn byla příprava na zánik. Elisabet nikdy roboty neporazila. Všichni lidé zemřeli. GAIA obsahovala miliardy semen a embryí, aby vytvořila lidský život ve strojích, podobně jako ty, co jsou v Matrixu. Tito lidé by pak fungovali jako lidé, které dnes známe, chovající se a žijící z této země. Dozvěděli by se více a přispěli by k prolomení kódu glitche, než by přišla opět další generace a toto by se dělo, dokud by to nevedlo k porážce robotů stovky let v budoucnosti. Lidé jsou nyní potomci předcházejících lidí, ale ne narozením. Byly vytvořeny ve strojích poté, co lidstvo zaniklo. Zatímco lidé žijící v okolí Aloy se chovají a množí se normálně, ona byla vytvořena stroji, ačkoliv důvod je zahalen, dokud nenajde GAIA.

Část osmá: Hades

Poté, co se dozvíte pravdu o Zero Dawn a o GAIA, musí Aloy zamířit na jiné místo, aby se dozvěděla více o GAIA. Dozví se o dalším programu, který byl vytvořen jako bezpečnostní pojistka pro GAIA v případě, že by se něco stalo. Jmenoval se HADES. Pokud by GAIA vytvořila situaci, která by se ukázala jako neudržitelná, HADES by vytvořil novou očistu, stejně jako ta, která poprvé zlikvidovala lidstvo. Spustil by Hephaestus, řeckého boha mnoha věcí kolem ohně, kovu a vytvářejíci nebezpečné věci, aby vytvořil roboty, které by znovu zkonzumovaly Zemi. Byla to dobrá/hodná věc, která měla pomoci zachovat lidstvo a dát mu šanci přežít do budoucnosti. Bohužel se věci úplně nepovedly podle plánu. Poté, co Aloy najde registr v bunkru Zero Dawn, vrátí se na místo, kde se "narodila", v horách, kde žije Nora. Právě zde je umístěn terminál GAIA.

V místě terminálu GAIA se také vysvětlí, proč se tak všechno zvrtlo. Zatímco GAIA fungovala podle plánu, dostala přenos, který způsobil, že ztratila kontrolu nad programy, které měla na starosti. Ty, které terraformují zemi, pomáhají vytvářet děti a udržují všechno živé. To by vedlo podle HADESe k neudržitelnému světu, a tak byl spuštěn a lidský život má nyní méně než 60 dní do svého zániku... znovu. GAIA si uvědomila, že je něco špatně a vytvořila vlastní bezpečnostní protiopatření - výbuch, který by zničil jak HADESe, tak GAIAu. To by zachránilo lidstvo, ale také by je to nechalo napospas, neboť GAIA už by nemohla regulovat planetu. Dalším protiopatřením, který byl již spuštěn, bylo vytvořit re-instanci Elisabet Sobeck, což je právě Aloy. Je v podstatě klonem tvůrce GAIA a byla vytvořena, aby pomohla lidem s problémy, kterým čelili. Bohužel, přestože GAIAin výzkum ukázal, že lidé by se o Aloy starali, nestalo se tak a udělali ji vyvržencem kvůli nedostatku svých znalostí.

Nyní asi myslíte na Apollo, systém vytvořen pro udržování a rozšiřování těchto znalostí. Bohužel ten zničil Ted Faro, zakladatel společnosti FAS (společnost, která vytvořila roboty). Při dalším průzkumu zjistíte, že i zabil skupinu známou jako Alfa, lidé, kteří byli vybráni k tomu, aby uvedli novou vlnu lidstva, aby mohli své znalosti předat. Také vyčistil systémy Apolla a odstranil všechny informace. To je důvod, proč se lidé vrátili k domorodému životu a nemají o světě vůbec žádné znalosti nebo chápání. To je důvod, proč je tak málo známo o staré generaci. Cítil, že znalost by byla prokletím, která by je vedla k dalšímu zhroucení.

Je smutné, že muž, který způsobil lidstvu peklo, se také rozhodl, že nemají právo nic vědět.

Teď, když Aloy všechno ví, Sylens se připravuje na to, aby sdílel zbytek toho, co ví on, než se vydá na svou vlastní cestu.

Část devátá: Sylens a Shadow Carja

Sylens není tím, kým se zdá být, přestože nikdy není jasně sděleno, kdo skutečně je. Zjistíme, že je za probuzením HADESe. Objevil, že HADES byl hluboce zakopán v horách a program mu slíbil za pomoc znalosti. Pomohl vybudovat Eclipse, z poražených zbytků Shadow Carja po poražení Avadova otce, jako prostředek ke konci. Ano, už z počátku to byli zlouni, kteří nenáviděli všechny ostatní, ale nevěděli o žádném způsobu, jak by mohli sami používat stroje. V podstatě tato velká, zlá frakce byla jen velká skupina pěšáků, která pomohla HADESovi přiblížit se ke svému skutečnému cíli - Spire of Meridian. Takže zatímco město bylo skutečně cílem Shadow Carja, která pobila kmen Nora jako návnadu, byl to HADES, který je přiměl být agresivnější.

Spire of Meridian byla vytvořena GAIAou a je určena k vysílání signálů potřebných k vypnutí robotů poté, co by byl kód glitche rozluštěn. HADES chce Spire použít, aby spustil celosvětovou kalamitu, zničil vše a vytvořil planetu strojů. Nikdy není uvedeno, proč to HADES chtěl udělat. Koneckonců, byl původně vytvořen, aby pomohl lidstvu. Sylens se přiznává, že vám pomáhá, aby se odškodnil za to, co jeho armáda, kterou vytvořil, učinila v úsilí za poznáním. Dá Aloy jeho kopí, které má schopnost vstříknout přepisovací kód do HADESe a umožnit tím GAIAin výbuch.

Nyní je čas čelit hrozbě proti lidstvu.

Část desátá: Bitva s HADESem

HADES není nic jiného než program, podobně jako GAIA. Takže boj s HADESem je vlastně boj proti armádě Deathbringrů, Shadow Carja a dalších strojů. Je to těžké, ale Aloy musí přežít, pokud doufá, že zachrání lidstvo. Samozřejmě, aby se dostala k HADESovi, Aloy se musí probojovat do jeho nové lokace, Meridianu.

Armáda je konečně připravena vzít Spire, takže času je málo. Pokud se Aloy včas nedostane k HADESovi a nepřepíše jeho kód, pak je lidstvo odsouzeno k zániku. Když se k němu konečně dostane, signál, který má za cíl spustit konec světa, se již přenáší. Můžeme vidět obrovské stroje, větší než cokoli, co jsme v Horizon Zero Dawn čelili, stoupající ze země po celé Zemi. Jsou připraveni všechno pohltit a zničit. Po vyčerpávající bitvě po boku se svými spojenci, Aloy je schopna porazit všechnu obranu a dostat se blízko k HADESovi.

Když vrazí své kopí do stroje, ocitne se v holografickém světě. Něco ji požádá, aby poskytla své jméno a hodnost, aby mohla dokončit své poslání. Udává jméno Sobeck společně s jejími informacemi a je přijata. Aloy, reinkarnace Elisabet Sobeck, a jedna z protiopatření, poráží HADESe a ukončí tak hrozbu strojů.

Poslední část: Konec?

Poté, co je HADES poražen, je hráč svědkem vzpomínky na to, jak Sobeck mluví s GAIAou. Je to vyprávění o tom, jak náhodou zapálila strom a zabila ptáky, kteří v něm žili. Její matka jí přiměla, aby se podívala na ten strom a na mrtvé ptáky, a přinutila ji, aby čelila svým chybám. To je možná ten okamžik, který jí pomohl čelit sérii chyb Teda Fara. V časové lince Horizon: Zero Dawn, Aloy pokračuje hledat Elisabet a hledá její místo odpočinku. Když ji najde, zjistí, že Elisabet má jedno přání, dceru. Doufala, že její dcera bude odvážná, soucitná, chytrá a bude mít schopnost zachránit svět, aspoň trochu, přesně jak dopadla Aloy.

To by znamenalo krásný jednoduchý konec, ale Guerrilla Games to nemohla nechat jen tak. Je tu ještě jedna cutscéna, která je trochu zlověstnější.

Někdy v budoucnu se skupina lidí setká s HADESem, stále s kopím uvnitř. Vrátí se zpět k životu a vystřeli kousek sebe do nebe v náhodném směru. Nechytí ho nikdo jiný než Sylens, který našel velkého robota, kterého by oživil. Stojí před ním tam společně s HADESem v menší kapsli v ruce a připravený pokračovat v práci, kterou Aloy zastavila. On byl celou tou příčínou a tajemství za ním se prohlubuje.

V průběhu hry nám bylo zodpovězeno na spoustu dotazů a otazníků, ale také se vytvořila spousta dalších. Nemáme tušení, kdo nebo co vytvořilo glitch, který pokazil HADESe, nebo odkud přišel Sylens. Je to člověk z této generace? Stroj, který vypadá jako člověk? Někdo, kdo přežil předchozí apokalypsu, zmrazený jen proto, aby se probudil ve světě tak, jak je teď? Jen víme, že světu nepřeje nic dobrého. Vývojáři nastavili vše pro pokračování nebo alespoň pro expanzi a nám nezbývá nic jiného než si počkat, s čím se vytasí příště.

 
 
 

KOMENTÁŘE

  Pro přidání komentáře je nutné být registrován a přihlášen.
   
  8

  Sniper Ghost Warrior Contracts 2

  4

  Dungeons and Dragons: Dark Alliance

  6

  Biomutant

  9

  Final Fantasy VII Remake Intergrade

  3

  Necromunda: Hired Gun

  8

  The Legend of Zelda: Skyward Sword HD