Rainbow Effect

lOGistic , 17.12.2018 20:39

Zpocené mužské tělo se prohne jako luk, hlasivky vydají zvířecí výkřik a muž vstříkne svoji genetickou informaci do prokrvené vagíny slastně sténající ženy. Nohy zkřížené za jeho stehny jej odmítají nechat vyklouznout a tlačí uvadající penis ještě hlouběji do ženina lůna, ve snaze vyždímat poslední zbytky semene, které snad mají být pojistkou vzájemně chtěného oplodnění. Ona ožívá, on usíná. 

Jediná spermie získá audienci, zatímco milióny ostatních marně buší do právě uzavřených bran. Dvacet dva chromozómů najde své protějšky, jeden navíc rozhodne loterii pohlaví, vznikne unikátní DNA s obecnými segmenty programovacího kódu a celou řadou náhodných deviací, které dají vzniknout jedinečnému tělu. Krása se ředí ošklivostí, genialita idiocií, nalosují se zdravotní dispozice, povahové předpoklady, dokonalé tělo zdeformují nedokonalosti a konečně je to tady. Nová jedinečná biologická elektrárna, lidské tělo, nástroj pro život na planetě Zemi plácnutý po nahém zadku vydá první hlasitý vzlyk.

  

21. ledna 2035 - neznámá švýcarská společnost Rainbow Effect, financovaná soukromou nadací Below Mind, oznamuje dokončení vývoje metafyzikálního kvantového spektrometru, který nejen zaznamená, ale zejména nechá zahlédnout odchod mystické entity z umírajícího lidského těla. Přístroj připomínající ruční vrtačku, s malým integrovaným černobílým displejem a příznačným názvem Charon One se stal celosvětovou senzací.

 

Protože smrt není konečnou stanicí, přestala být pro velkou část populace děsivou představou a nepříjemným zážitkem. Jistě, ztráta milovaného člověka je stále bolestivá, ale ostré hrany definitivy byly obrušovány nejen Charonem One, ale stovkami nových teorií věčnosti, posílenou ideologií všech církví a nástupem nových, velmi mocných sekt. Nářky a slzy zoufalství se v horším případě proměnily v tichý smutek nostalgických vzpomínek, ale většina pohřbů nyní probíhala ve stylu havajské tradice - smích, hudba, tanec. Ateismus zanikl a pomalu mizel strach z vlastní smrti.  

Záběry prchavých entit, vznášejících se nad umírajícími těly, zaplavily svět kolem nás. Více jak osmdesát tisíc lidí denně umře v přítomnosti někoho, kdo má po ruce Charon One, mobilní telefon, přístup na internet a účet na sociální síti. Umírání významných osob se měnilo v celosvětovou virtuální pietu, streamovanou v reálném čase a okamžik přeletu šedé šmouhy na Charonově displeji měnily sázkové kanceláře v novou generaci loterijního šílenství. Plošně se snižovala averze k riziku a budoucnost jednotlivce začala být mnohem více neznámou proměnnou než poctivě vybudovanou konstantou.

 

30. září 2035 - odpověď na dlouho kladenou otázku byla konečně zodpovězena. Co odešlo, muselo nutně i kdysi přijít. Společnost Rainbow Effect uvedla na trh Afrodité One, metafyzikální kvantový spektrometr, který v okamžiku narození zaznamenal a zobrazil příchod neznámé entity do těla novorozence. Protože lidí se denně narodí téměř dvakrát více než umře, byla Afrodité ještě větší prodejní trhák a Rainbow Effect katapultovala do sféry nejhodnotnějších firem světa. Afrodité One byla vzhledově téměř identická s Cháronem One, černou barvu vystřídala bílá, černobílý displej nahradil barevný, ale záběr na to, co veřejnost nazývala duší člověka, byl stále stejný - šedá šmouha v sekundovém průletu. Společnost Rainbow Effect vysvětlila rozdíl mezi Charonem One a Afrodité One ve fázovém posunu obou entit, proto výzkum zabral dalšího půl roku, než došlo k tomuto objevu.  

"Je to jako stejné vlaky na jiných kolejích a my prostě museli najít tu správnou kolej", řekl na tiskové konferenci ředitel společnosti Peter Nowak.

 

Jessice ležela s nohama vysoko zdviženýma, opřenýma o zeď těsně pod poličkou plnou knih, která ji každou noc děsí. Jednou to spadne a zabije nás to, říkala už stokrát Davidovi, ten se ale smál a vždy odpověděl: 

"Dělal jsem to já zlato, takže ani Superman by to nevyrval." 

Normálně by se šla osprchovat, aby z těla smyla lepkavou stopu mužského spermatu, pach jejich zpocených těl a vůbec to sexuální pižmo, které vždy vyplnilo prostor kolem nich. Dnes to ale bylo jiné. Dnes by přísahala na to, že cítí, jak jí Davidovo semeno stéká do vejcovodů a oplodňuje vajíčko.  

Jessica otočila hlavu a chvíli pozorovala vlastní ruku, jak hladí usínajícího chlapa. 

"Davide?" řekla a mírně mu poklepala do zad. Na stejné místo, kde ho její hlazení před malou chvílí spolehlivě uspávalo. 

Typické, pomyslel si David. 

"Ano zlato?" 

"Nevrč", řekla Jessica a pokračovala: "Myslíš si, že se nám může narodit třeba moje mrtvá babička?" 

"Netuším zlato," odpověděl David v polospánku. "Ale jestli ano, tak to určitě poznáme," dodal ironicky. 

Jess ho praštila a on se usmál do polštáře.

 

2. února 2036 - téměř rok od uvedení Charona One, přišla společnost Rainbow Effect s dalším šokujícím oznámením.  

"Dokážeme analyzovat entity, které vstupují do lidských těl nebo je opouští. Je trošku komplikované vysvětlit, jak to přesně funguje, ale každá entita má jinou hustotu, jinou polohu na fázovém spektru, jiný magnetický náboj a celou řadu dalších rozličných fyzikálních hodnot."  

Ředitel Nowak se na chvíli odmlčel, pravděpodobně chtěl této chvíli dodat ještě více dramatičnosti, než měla ze své podstaty. 

"Co je ale důležité, tak ze všech těchto hodnot dokážeme vypočítat jednou konkrétní, která je konečnou definicí každého z nás. A pokud máme hodnotu, pak ji můžeme nějak vizualizovat, konkretizovat. Například tím, že ji přidělíme barvu, vůni nebo třeba chuť. Jak je libo, fantazii se meze nekladou", usmál se Nowak. 

"Bohužel, entity v našich tělech, vlastně to, co skutečně jsme, byť pořád netušíme, co vlastně doopravdy jsme, odkud pocházíme, čeho jsme součástí, proč tu jsme, jsou tak...jak to jen říct," zamyslel se Nowak. "Rozpuštěny v těle do té míry, že jejich hodnota je v době života neměřitelná." 

"Je to velmi zvláštní mluvit tímto způsobem o nás lidech, o mně samotném, nebo třeba o vás," ukázal Nowak do předních řad, kde sedělo pár desítek novinářů z tisícovky dalších za jejich zády. "Co ale chci říct, že svoje číslo se prostě nedovíte. To vám ale nebrání zjistit, jak je na tom váš nový potomek nebo kdokoliv, kdo právě bohužel opustil tento svět. Jednoduše chci říct, že stejně jako já i spousta z vás bude mít dědečka modré barvy," usmál se Nowak. 

"Závěrem bych rád upozornil, že technologie a algoritmus zůstávají i nadále v držení společnosti Rainbow Effect, ale už teď si můžete zakoupit produkty Charon Color a Afrodité Color, které vám na spektru více jak tisíce barevných odstínů přiřadí monitorovanou entitu. Variabilita je ovšem násobně větší, pohybujeme se v miliardách, taková čísla ale zatím nedokážeme efektivně a smysluplně vizualizovat. Pokud tedy má entita určitý druh barevného odstínu červené, pak je to námi zaokrouhlená hodnota, nikoliv absolutní. My sice známe absolutní hodnotu, ale potřebujeme více času k tomu, abychom jí dali nějaký konkrétní smysl. Zatím je to jen číslo."

 

Chvílemi měla pocit, že jí bolestí vylezou oči z důlků a on měl pocit, že klouby na jeho levé ruce brzy prasknou. Neuvěřitelné, kolik síly má moje žena, říkal si David v duchu a volnou ruku položil Jessice na čelo. Kéž bych uměl jako nějaký zenový mistr poslat uklidňující energii do tvého těla zlato.... 

Jessica tlačila, křičela, sténala, proklínala a znovu tlačila. Už devět hodin bolestivého pekla, které snímaly tři kamery, dvě do záznamu, jedna určená pro internetový stream a tři spektrometry Afrodité Color. Jeden jejich vlastní, dva kvůli svědectví.  

"Je tady doktor zlato," řekl David své ženě, které měla hlavu vyvrácenou dozadu a hluboce oddychovala v prchavém okamžiku momentální úlevy.  

"Ať kurva něco udělá," zasyčela.  

To je moje žena pomyslel si David. Divoká, vášnivá, upřímná až to někdy bolí. Ale i obětavá, veselá a hlavně držák. A statečná. Mohla si nechat napíchnout míchu, mohla rodit v narkóze, ale odmítla to. Potřebovala prožít tento okamžik a být připravená na to, co přijde. Věřila, že ji bolest posílí natolik, aby pro ni žádný verdikt nebyl zničující, a aby měla dost síly postavit se k budoucnosti čelem. K jedné z mnoha možných budoucností. 

"Jak to vypadá sestro," zeptal se doktor a začal si navlékat rukavice.  

"Otevírá se, ale pomalu. Miminku se zatím moc nechce," odpověděla sestra. Snažila se, aby to znělo alespoň trochu rozverně. 

Krávo blbá, pomyslela si Jessica, aby se vzápětí v duchu omluvila. 

"Tak maminko, máme poslední šanci, pokud se to nepovede teď, jedeme na sál." Doktor se naklonil nad Jessicu. "Tak zaberte, trochu vám pomůžu," a strčil ruku hluboko do Jessicy. Ta zařvala bolestí a naklonila se dopředu, co jí jen porodní křeslo dovolilo. Vyceněné zuby, strhaný obličej, rozkousané rty a rozcuchané vlasy jí dodávaly doslova démonický vzhled. Kdyby byl doktor o kousek blíž, tak by mu teď snad vykousla krkavici, pomyslel si David. 

"Všechno je v pořádku maminko," pronesl doktor nebývale klidně a díval se Jessice do jejích hlubokých černých očí. "Hlavička je ve správné poloze, miminko je zdravé, je to jen na vás. Tak zabereme!" 

Jessica padla vysílením na lůžko, místnost naplnil dětský pláč a Davidovi slzy. Rukama objímala malý balíček štěstí, který ležel na jejím rozbolavěném břiše. Tak co, dívala se na Davida s nevyřčenou otázkou. V očích měla strach. 

"Jessi, jsme ve zlatém rozsahu," řekl David chraptivě a nohy se mu podlomily úlevou a únavou. Jejich život už nikdy nebude stejný jako byl včera a všechny dny před tím. Odteď jsou elita.  

"Blahopřeji," pronesl doktor, který patřil k červeným. V jeho hlase byla neskrývaná závist.  

"Odvez nás odsud Davide," obrátila se Jessica na Davida. "Mám strach, že nám tu někdo ublíží." 

"David se zasmál. "Buď klidná lásko, to by byl rozsudek smrti. Nikdo si nic nedovolí. A navíc jsem si jistý, že už pro nás jedou." 

"Co bude s Markem a Evou?" vzpomněla si Jess na jejich nejlepší přátele. 

David se na ni upřeně zadíval. 

"Kdo je Marek a Eva?"  

Svět se změnil. Porody a pohřby rozdělovaly lidstvo do skupin podle spektrálních barev. Zlatá je elita, zbytek není zajímavý, byť měl také svoji přísnou hierarchii. Někteří rodili - každých devět měsíců nové dítě, v marné snaze získat zlatou entitu. K zabíjení se také občas někdo uchýlil. V naději, že zlatá opustí tělo přímého příbuzného. Většina lidí to ale vzdala a prostě se jen snažili přežít v novém světě. Čím horší barva, tím větší chaos, větší nezájem, bída, utrpení, nemoci, a zmar. Špatná barva novorozence byl často okamžitý rozsudek smrti. Zemřel při porodu, bylo pak v lékařské zprávě od podplaceného doktora kata.  

Bohem a zároveň Luciferem nového světového řádu byl jistý Charlie.  Bezejmenný programátor v Rainbow Effect, který na začátku roku 2036 rozřadil téměř nekonečnou variaci lidských duší do množin a těm přiřadil konečný počet barev. Jeho program měl tři řádky kódu - byl to vlastně generátor náhodných čísel. A hlavně to měla být velká zábava.

 

Konec prvního dílu. 

 
 
 

KOMENTÁŘE

  Pro přidání komentáře je nutné být registrován a přihlášen.
   
  9

  Devil May Cry 5

  8

  Ghost of a Tale

  8

  Tom Clancy's The Division 2

  9

  Sekiro: Shadows Die Twice

  2

  Left Alive

  8

  DiRT Rally 2.0