Prey - Trofeje

N0isy , 23.05.2017 10:52

TranStar Employee of the Year
You acquired all the trophies.
(Získej všechny trofeje.)


No Needles
You completed the game without ever acquiring any Typhon power or Human ability.
(Dokonči hru bez toho, aniž bys získal jakoukoli Typhon silu nebo lidskou schopnost.)Split Affinity
You completed the game once acquiring only Typhon Powers and again acquiring only Human abilities.
(Dokonči hru dvakrát. Jednou s pomocí jen Typhonských sil a podruhé jen s lidskými schopnostmi.)I and Thou
You completed the game in the most empathetic manner possible.
(Dokonči hru nejvíce empatickým způsobem.)Do No Harm
You completed the game without killing any Humans.
(Dokonči hru bez zabíjení jakýchkoli lidí.)Missing Persons
You located all employees on Talos I.
(Lokalizuj všechny zaměstnance na Talos I.)Press Sneak
You read all the emails on Talos I.
(Přečti všechny emaily na Talos I.)Psychometry
You found and listened to all TranScribe recordings.
(Najdi a poslechni si všechny TranScribe nahrávky.)Self-Incriminating
You found out what happened to Mikhaila's father and let her know.
(Zisti, co sa stalo s Mikhailiním otcem a dej jí vědět.)Brain Trust
You helped Igwe, January, and Mikhaila meet in your office.
(Pomoz Igwe, January a Mikhaile se setkat v tvé kanceláři.)Gift to the World
You found Gustaf Leitner's Connectome for Dr. Igwe.
(Najdi Connectome Gustafa Leitnera pro Dr. Igwe.)I and It
You killed every Human on or around Talos I.
(Zabij každého človeka na nebo v okolí Talos I.)Mimic Massacre
You killed (5) mimics in 5 seconds.
(Zab 5 mimiků za 5 sekund.)Dead Calm
You killed an enemy while using Combat Focus.
(Zab nepřítele s použitím schopnosti bojového soustředění.)Mimesis
You mimicked a Mimic.
(Napodob Mimika.)Shapeshifter
You mimicked (20) or more unique objects.
(Napodob 20 nebo vice unikátních objektů.)Know Thine Enemy
You acquired a Typhon power.
(Získej Typhonskou silu.)Know Thy Self
You acquired a Human ability.
(Získej lidskou schopnost.)Engineer
You repaired at least (20) objects on and around Talos I.
(Oprav aspoň 20 objektů na nebo v okolí Talos I.)Operator
You hacked at least (20) objects on and around Talos I.
(Hackni se aspoň do 20 objektů na nebo v okolí Talos I.)Deprogramming
You used Mindjack to free a mind-controlled Human.
(Použij Mindjack na osvobození človeka ovládaného myslí.)Tee One Up
You killed an enemy while they were Lifted.
(Zab levitujícího nepřítele.)Escape Velocity
You blasted yourself as an object for at least 20 meters in normal gravity.
(Odpal se jako objekt aspoň 20 metrů v normální gravitaci.)It's Alive!7
You created a Phantom using Phantom Genesis.
(Vytvoř Phantoma s použitím Phantom Genesis.)Thoughts Can Kill
You used Psychoshock on a Human.
(Použij Psychoshock na člověka.)Ball Lightning
You used Electrostatic Burst to drop two or more Operators at once.
(Použij elektrostatický výbuch na dva nebo více operátorů současně.)TranStar Gourmand
You consumed one of every type of food and drink on Talos I.
(Skonzumuj jeden z každého typu jídla a pití na Talos I.)Cold Dead Hands
You fully upgraded a weapon.
(Naplno vylepši zbraň.)Reduce, Reuse, Recycle
You used a single Recycler Charge to recycle at least 20 objects.
(Použi jeden Recycler Charge na recyklaci aspoň 20 objektů.)A Different Side of Yu
You scanned your Phantom Shift duplicate with the Psychoscope.
(Oskenuj svého Phantom Shift duplikáta s použitím Psychoscope.)Intrinsic Value
You recycled yourself.
(Recykluj sám sebe.)No Show
You died to helicopter blades on your first day on the job.
(Zemři pod lopatkami helikoptéry hned první den v práci.)Awkward Ride Home
You escaped Talos I aboard Dahl's shuttle with only Dahl.
(Uteč z Talos I na palub Dahlova raketoplánu jen s Dahlem.)Push the Fat Guy
You killed Alex.
(Zab Alexe.)Abandon Ship
You fled Talos I aboard Alex's escape pod before completing your mission.
(Uteč z Talos I na palubě Alexového záchranného modulu před dokončením své mise.)Dear Future Self
You found and listened to all the messages you left for yourself.
(Najdi a poslechni si všechny zprávy, které si si zanechal pro sebe.)Best Served Cold
You killed Luka and avenged Abby.
(Zab Luka a pomsti Abby.)Suicide by Proxy
You killed January.
(Zab January.)Open Says She
You used Danielle's voice samples to access Deep Storage.
(Použij Danieliny vzorky hlasu na přístup do Deep Storage.)This Never Happened
You performed an apto-regressive neurotomy on Dahl.
(Vykonej apto-regressive neurotomy na Dahlovi.)Facsimile
You met January for the first time.
(Setkej se poprvé s January.)A Friend in Need
You recovered Mikhaila's booster shots and healed her.
(Získej Mikhailiny dávky a vyléči ji.)Prism Master
You read the entire Starbender series and don't regret it.
(Přeti si celou sérii Starbender a nelituj toho.)The Gates of Hell
You completed the Shipping and Receiving objective and no human lives were lost.
(Dokonči Shipping and Receiving bez ztráty na lidských životech.)Adrift
You rescued Dr. Igwe from a cargo container.
(Zachraň Dr. Igwe z nákladního kontajneru.)Black Market
You found all the smuggler's dead drops.
(Najdi všechny dodávky pašeráků.)You Rang?
You used the Psychotronics satellite to dismiss or summon the Typhon Nightmare.
(Použij psychotronický satelit na zrušení nebo vyvolání Typhon Nightmare.)Makeup Exam
You returned to the Simulation Lab and completed the tests in Rooms A, B, and C.
(Vrať se do simulační laboratoře a dokonči testy v místnostech A,B a C.)


Coffee Break

You found Dr. Calvino's secret stash.
(Najdi tajnou skrýš Dr. Calvina.)

 
 
 

KOMENTÁŘE

  Pro přidání komentáře je nutné být registrován a přihlášen.
   
  7

  Ion Fury

  9

  Borderlands Legendary Collection

  9

  Desperados III

  8

  BioShock: The Collection (Nintendo Switch)

  8

  Trials of Mana

  8

  Marvel’s Iron Man VR